iKaland Bázis Általános Szerződési Feltételek

A Bázis (továbbiakban Szolgáltató) egy tagsági rendszer, melybe havi előfizetéssel vagy éves előfizetéssel lehet érvényes tagságot váltani. A Tagok tagdíjat fizetnek, melyért cserében a Szolgáltató a mindenkori hirdetményben (lásd ikaland.hu/bazis) meghatározott szolgáltatásokat nyújta az érvényes tagsággal rendelkező Tagoknak.

A szolgáltatások érvényes tagsággal vehetők igénybe; a tagság, a tagsággal járó szolgáltatások igénybevétele át nem ruházható. Az érvényes tagság megállapításakor a szolgáltatások teljesülésének időpontjának utolsó napját kell figyelembe venni; egy többnapos esemény esetében a részvételi jogosultsághoz a tagnak a rendezvény utolsó napján is érvényes előfizetéssel kell rendelkeznie.

A tagdíj előre fizetendő a meghatározott időtartamra: 30 vagy 365 napos egységekben. A tagság arra az időszakra érvényes, amelyre a befizetés megtörtént. A tagdíj minden periódusban automatikusan levonásra kerül a tag bankkártyájáról. Amennyiben a tagdíjat többszöri próbálkozásra sem sikerül kiegyenlíteni, a tagság megszüntetésre kerülhet.

A tagok bármikor megszüntethetik a tagságot. A tagság megszüntetését emailben kell jelezni a hello@ikaland.hu címen. A megszüntetést az email beérkezésének napjától kell számítani, mely időpont után további tagdíj nem kerül levonásra. Tagság megszüntetése után az előre kifizetett időtartamra teljes mértékben igénybe vehetők a Bázis szolgáltatások.

Sem érvényes tagság mellett, sem tagság megszüntetése esetén nem igényelhető vissza korábban befizetett havi vagy éves tagdíj.

A bizonyos tagsági szintekhez járó felszerelésbérlési kupont a Bázis szertárának függvényében lehet igénybe venni; ha a foglaláskor a kívánt időpontra nem áll rendelkezésre a kért felszerelés, akkor a Bázis nem tudja biztosítani és a tagnak más forrásból kell beszereznie a felszerelést akkor is, ha Bázis-program keretében veszi igénybe.

Bázis programokkal kapcsolatos esetleges felszerelésbérlési költségekről leghamarabb a program kezdete előtti 2. héten tájékoztat az iKaland. A bérlési igényt minden esetben az ikaland.hu/felszerelesberles oldalon kell leadni.

A tagok elfogadják, hogy a Bázis tagság szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán tiszteletben tartják a jogszabályi előírásokat és tartózkodnak harmadik fél jogainak megsértésétől.

A bizonyos tagsági szintekhez járó iKaland túrákra vonatkozó részvételi  kedvezmény a túrák teljes árának részvételi díjára értendő, tehát helyszíni költségekre nem. A Bázis-kedvezmény összevonható egyéb iKalandos kedvezményekkel.

A tagsági szintekhez járó kedvezmény nem érvényes a tagság kezdete előtt részben vagy egészben befizitetett iKaland túrákra.

A részvételi kedvezmény igénybevételéhez a tagság folyamatos fennállása szükséges a jelentkezéstől a túra befejezéséig.

A Bázis MAX szinthez tartozó évi egy ingyenes túra igénybevételének feltételei:

  • Bázis MAX éves tagság befizetése a túra indulását megelőző 365 napban, vagy 12 hónapnyi Bázis MAX havidíj (358.800 Ft) befizetése a tagság kezdete vagy az utoljára igénybe vett ingyenes túra indulási időpontja óta.
  • legalább 270 napnak kell eltelnie a legutóbb igénybevett ingyenes túra indulása óta.

A Bázis MAX szinthez tartozó évi egy ingyenes túra NEM vehető igénybe az alábbi túrákon: UIAGM vezető által vezetett alpesi mászások, hegymászótanfolyamok, Kilimanjaro, Mt. Meru.

Az iKaland túrakedvezmények (11-25-30%) nem vehetőek igénybe az UIAGM vezetős túrákon.

A hétköznap tartott, 8 óránál rövidebb programok korlátlanul látogathatók Bázis tagok számára. Az iKaland által meghirdetett Bázis programokon csak érvényes Tagsággal rendelkező személyek vehetnek részt.

Adatvédelem: a Szolgáltató a tagokkal szemben az ikaland.hu/adatvedelem oldalon található adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli a Tagok adatait. A Tagság fennállása alatt a tagság szolgáltatásai kapcsán Szolgáltató emailen, telefonon megkeresheti a Tagot. A tagság megszűnésével a Tag adatai öt év után törlésre kerülnek.

A Bázis szolgáltatója: Rényi Zsolt EV
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 65.

Rocky Mountain